24 Kwi

Potworne bugi

Za wiki:

bug – usterka programu komputerowego powodująca jego nieprawidłowe działanie, wynikająca z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle podczas tworzenia kodu źródłowego, lecz niekiedy także na etapie projektowania.

Z bugami mam do czynienia codziennie :) Pracuję jako programistka i z okazji końca roku 2015 obdarowałam moich kolegów z teamu tymi koleżkami.
Uwaga: opisy są dość hermetyczne i zrozumiałe jedynie dla wąskiego kręgu wtajemniczonych ;)

Materiały: filc, mulina, gorący klej